(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Hiệp hội khách sạn Việt Nam tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch tại các địa phương, tập trung vào những khách sạn từ 3 đến 5 sao.

Trong giai đoạn 2010 – 2015, số khách sạn và số phòng nghỉ cao cấp từ 3 đến 5 sao đã tăng gấp đôi, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, có không ít cơ sở lưu trú sau khi được Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch xếp hạng đã buông lỏng quản lý, không duy trì được sự đồng bộ về cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dịch vụ, một số cơ sở lưu trú không đảm bảo vệ sinh môi trường, nhân viên thiếu chuyên nghiệp, thái độ ứng xử với du khách thiếu lễ phép, thân thiện. Tình hình trên mặc dù không phổ biến nhưng đã ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp, uy tín và hình ảnh của du lịch Việt Nam. Gần đây, Tổng cục Du lịch đã thu hồi quyết định công nhận hạng sao đối với 17 khách sạn, trong đó có 05 khách sạn 4 sao, 12 khách sạn 3 sao.

 Ảnh minh họa - Internet

Để khắc phục những hạn chế, bất cập trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Tổng cục Du lịch xây dựng Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam trình Bộ trưởng ban hành và thực hiện trong thời gian tới; tổ chức hội nghị tại 3 miền phổ biến chủ trương, biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, yêu cầu các khách sạn ký cam kết thực hiện và duy trì chất lượng dịch vụ theo hạng sao đã được công nhận.

Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Hiệp hội khách sạn Việt Nam tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra tại các địa phương, tập trung vào những khách sạn từ 3 đến 5 sao. Đối với khách sạn có một số hạn chế, yêu cầu chấn chỉnh, đầu tư nâng cấp chất lượng trong thời hạn 03 tháng, nếu không thực hiện thì thu hồi quyết định công nhận hạng. Khách sạn không duy trì chất lượng cơ sở vật chất, nhân lực không đáp ứng, nhân viên thiếu lễ phép, không đảm bảo vệ sinh thì thu hồi quyết định công nhận hạng.

Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành du lịch, phát động phong trào ứng xử văn minh trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết khác để kiểm soát chất lượng dịch vụ, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở lưu trú du lịch; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao ý thức công vụ, thực hiện việc thẩm định và công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, kiên quyết xử lý những cán bộ có hành vi vi phạm, tiêu cực, gây khó khăn hoặc bao che cho những đơn vị không thực hiện quy định.

Bồi dưỡng nghiệp vụ nhân lực các cơ sở lưu trú

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị quán triệt, nâng cao nhận thức về chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch, tham gia các đoàn kiểm tra chất lượng các cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú du lịch, cụ thể: tập trung rà soát cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ lao động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, có kế hoạch hỗ trợ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nhân lực các cơ sở lưu trú. Các cơ sở tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và thái độ ứng xử cho nhân viên, năng lực quản trị khách sạn, khắc phục tình trạng thiếu hụt và yếu kém về nhân lực tại các cơ sở lưu trú du lịch; tổ chức đường dây cung cấp, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của khách du lịch.

Lưu Thủy