(Chinhphu.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng khả năng có việc làm của người học.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà
Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ V nhiệm kỳ 2015 -2020 đã diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/8 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 300 đại biểu đại diện cho 1.663 đảng viên trong toàn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Trong báo cáo khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ khẳng định, thời gian qua nhờ cấp ủy các cấp đoàn kết, thống nhất, công tác xây dựng và phát triển đảng của ĐHQGHN có nhiều tiến bộ.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được phát huy, tổ chức cơ sở đảng được củng cố; chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hoạt động quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

Cơ chế quản trị theo sản phẩm đầu ra tiếp tục được áp dụng hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Nhiều chủ trương mang tính đột phá, đổi mới trong công tác đào tạo đã được triển khai có hiệu quả. Năng lực nghiên cứu khoa học từng bước được nâng lên với nhiều giải pháp phù hợp, hướng đến các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu quốc gia, quốc tế.

Công tác kế hoạch-tài chính đi vào nền nếp, bài bản; cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, trang thiết bị tiếp tục cơ sở vật chất từng bước được cải thiện, trang thiết bị tiếp tụcđược hiện đại hóa.

Công tác kiểm định chất lượng đạt một số kết quả quan trọng. Xếp hạng quốc tế của ĐHQGHN có bước phát triển nhanh chóng, từ nhóm 250 năm 2010 theo Bảng xếp hạng QS châu Á, đến năm 2014, ĐHQGHN đã nằm vào nhóm 161-170 và năm 2015 tiếp tục duy trì trong nhóm 151-200 các trường đại học hàng đầu châu Á và đứng đầu Việt Nam. Theo Bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2015, ĐHQGHN xếp hạng thứ 20 Đông Nam Á, thứ 212 châu Á, thứ 894 thế giới và đứng đầu danh sách này tại Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Sáng tạo - Bứt phá - Hội nhập”, Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V có nhiệm vụ rất quan trọng là: kiểm điểm toàn diện, khách quan việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV; đánh giá, nhìn lại 5 năm đổi mới, rút ra các bài học cần thiết, để từ đó đề xuất, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ĐHQGHN trong 5 năm tới (2015-2020); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đủ trí tuệ, bản lĩnh và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V.

Báo cáo chính trị của Đại hội cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015-2020 là: Nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng khả năng có việc làm của người học; phát huy tiềm lực và nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác và thu hút nguồn lực phát triển ĐHQGHN; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng Đảng, trong đó thực hiện hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Theo đó, Đại hội xác định 2 khâu đột phá của nhiệm kỳ tới: Phát triển đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu; phát triển cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.


Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khoá V ra mắt. Ảnh: VGP/Nguyệt Hà

Đến dự Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, trong hệ thống giáo dục đại học của đất nước, ĐHQGHN là một trung tâm giáo dục, khoa học, văn hoá lớn, có truyền thống lâu đời đóng trên địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Thế Thảo đề nghị, trong thời gian tới, ĐHQGHN và Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa để hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo hai bên đã ký kết.Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ mà ĐHQGHN có thế mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Hà Nội luôn sẵn sàng hợp tác với các nhà giáo, nhà khoa học của ĐHQGHN trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt sớm trở thành một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ của Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khoá V, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và biểu quyết Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.

Nguyệt Hà

Từ khóa: ĐHQGHN , Phùng Xuân Nhà , đạo tạo