(Chinhphu.vn) – Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với trách nhiệm cao trước toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp với nhiều dấu ấn nổi bật.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng tại phiên khai mạc Đại hội ngày 21/1/2016. Ảnh: VGP

1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại nhất của Đảng, dân tộc và đất nước ta trong năm 2016.

Đại hội được tổ chức sau 30 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện công cuộc Đổi mới kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12/1986). Những quyết sách tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sẽ là phương hướng phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

2/ Về dự Đại hội có 1.510 đại biểu được tổ chức thành 68 đoàn. Trong số đại biểu dự Đại hội có 197 đại biểu đương nhiên; 1.300 đại biểu bầu cử và 13 đại biểu được chỉ định.

Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Trong số các đại biểu về dự Đại hội, có 2 đại biểu trên 70 tuổi và 2 đại biểu dưới 30 tuổi (đại biểu cao tuổi nhất là 74 tuổi và trẻ tuổi nhất là 28 tuổi); có 194 đại biểu nữ; 174 đại biểu người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, có 502 đại biểu đã dự 3 Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng trở lên, trong đó, có 1 đại biểu nữ tham dự 8 kỳ Đại hội (đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khoá XI).

3/ Đây là Đại hội mà chất lượng của đại biểu cao nhất qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Trong 1.510 đại biểu dự Đại hội có 1.509 đại biểu trình độ đại học và trên đại học. Trong đó có 55 giáo sư và phó giáo sư, 752 tiến sĩ và thạc sĩ; 1.501 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân (đạt 99,4%); 569 đại biểu đã được nhận Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng; 10 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 20 đại biểu là Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú; 15 đại biểu là Thấy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú; 1.000 đại biểu đã được Đảng, Nhà nước khen thưởng Huân chương các loại.

Ngày 28/1/2016, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến
4/ Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, quyết tâm phấn đấu của cả nước và toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

5/ Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các Dự thảo Văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trình Đại hội, gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ngoài hơn 20 báo cáo tham luận tại hội trường, còn có gần 700 lượt ý kiến thảo luận tại các đoàn đại biểu.

6/ Đại hội lần thứ XII là Đại hội đầu tiên Đảng ta thực hiện Đề án: “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Trên cơ sở Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực sự phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và của các đại biểu Đại hội.    

7/ Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về công tác nhân sự, việc ứng cử, đề cử ở các đoàn và trên hội trường.

Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khoá XII gồm 200 đồng chí với số phiếu tập trung cao (đồng chí trúng cử có số phiếu thấp nhất cũng hơn 62%), trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội bầu số lượng ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiều nhất từ trước đến nay, tăng 5 đồng chí so với nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI.

Trong số các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII có 52% tái cử; 10% là nữ; 8,5% là người dân tộc thiểu số; 21% dưới 50 tuổi và tuổi bình quân chung của Ban Chấp hành Trung ương là 53 tuổi.            

8/ Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị (gồm 19 đồng chí); bầu Ban Bí thư (gồm 3 đồng chí); bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương (gồm 21 đồng chí) và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII có 12 đồng chí mới; 3 đồng chí là nữ; 1 đồng chí là người dân tộc thiểu số và 1 đồng chí dưới 50 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và bầu làm Tổng Bí thư của Đảng nhiệm kỳ khoá XII với số phiếu tập trung rất cao.

Ngày 28/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ảnh: TTXVN

9/ Đại hội lần thứ XII của Đảng đã nhận được hơn 248 điện, thư chúc mừng của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế từ khắp các châu lục trên thế giới.

Đây là Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhận được điện, thư chúc mừng nhiều nhất so với các kỳ Đại hội truớc, cho thấy tình cảm sâu sắc của bạn bè quốc tế đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước và dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. 

(nguồn: VTV)

Từ khóa: Đại hội Đảng , Bộ Chính trị , Ban Bí thư , Ban Chấp hành Trung ương