(Chinhphu.vn) - Ngành giáo dục Hà Nội quyết định chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến cho học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 vì điều kiện thiết bị của nhiều học sinh còn khó khăn, chưa bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng học sinh.
Ảnh minh họa
UBND TP. Hà Nội vừa quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm, từ 15/5 và chỉ chọn hình thức kiểm tra học kỳ trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh trở lại trường.

UBND TP. Hà Nội cũng đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT chưa tổ chức kiểm tra học kỳ II trực tuyến năm học 2020-2021. Nhiệm vụ năm học 2020-2021 còn lại sẽ được thực hiện vào thời gian nghỉ hè, khi tình hình dịch bệnh ổn định và học sinh có thể đến trường học tập.

Việc kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên và đến ngày 16/5, Thông tư này mới có hiệu lực thi hành.

Theo Thông tư này, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến cũng như kiểm tra trực tuyến phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như bảo đảm yêu cầu về đường truyền internet và thiết bị kết nối, máy tính, thiết bị đầu cuối có cấu hình phù hợp để cài đặt hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến; bảo đảm cho giáo viên và học sinh truy cập, khai thác sử dụng các chức năng của hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến để thực hiện hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến; có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, các quy định về dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân...

Tại tờ trình xin ý kiến của UBND TP. Hà Nội điều chỉnh khung thời gian năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại đưa ra ý kiến: Căn cứ vào tình hình thực tiễn, việc bảo đảm các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ tới 100% giáo viên, học sinh ở từng cơ sở giáo dục; điều kiện thiết bị của nhiều học sinh còn khó khăn, chưa bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực đối với từng học sinh. Vì vậy, chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá bằng hình thức trực tuyến cho học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021. Do đó, Sở đã kiến nghị UBND TP. Hà Nội chưa tổ chức việc kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến cho học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn, việc cho học sinh nghỉ hè sớm, sau đó sẽ kiểm tra hết học kỳ II khi tình hình dịch ổn định vừa bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, vừa bảo đảm việc đánh giá học sinh được khách quan, công bằng. Khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh có thể trở lại trường và sẽ có thời gian để học sinh ôn tập tại trường trước khi kiểm tra.

Cụ thể, thời gian tiến hành ôn tập, kiểm tra, đánh giá bù sẽ bằng với thời gian học sinh được nghỉ hè sớm so với kế hoạch năm học đã quy định. Như vậy, khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh sẽ có 14 ngày (tương đương số ngày nghỉ hè sớm) để quay trở lại trường, vừa ôn tập, vừa kiểm tra và đánh giá.
Nhật Nam