(Chinhphu.vn) - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội.

Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu (Cơ quan thường trực Ban Tuyển sinh quân sự) đề nghị Ban Tuyển sinh quân sự các cấp thực hiện một số nội dung sau:

1- Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Tuyển sinh quân sự các huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc gửi tài liệu tuyên truyền về công tác tuyển sinh năm 2020 đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự.

2- Ban Tuyển sinh quân sự các huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) gửi tài liệu đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn và cử cán bộ tiến hành tuyên truyền tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn theo quy định tại Kế hoạch về công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội.

Trong đó, 2 tài liệu để phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền và hướng nghiệp về công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 như sau: "Những điều cần biết về tuyển sinh vào đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự trong Quân đội năm 2020" và "Tài liệu Hỏi - Đáp về tuyển sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2020".