(Chinhphu.vn) - Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, hiện đã có điểm chuẩn của 4 trường cao đẳng (CĐ) Công an nhân dân là CĐ Cảnh sát nhân dân I, CĐ An ninh nhân dân I, CĐ An ninh nhân dân II và CĐ Cảnh sát nhân dân II.
Theo đó, điểm chuẩn của của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I dao động từ: 23.75 điểm - 29.25 điểm (tùy theo khối thi và đối tượng dự thi).

Điểm chuẩn của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I dao động từ: 23.5 đến 29.5 điểm.

Điểm chuẩn của Trường Cảnh sát nhân dân II dao động từ: 21.5 đến 26.5 điểm.

Điểm chuẩn của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II dao động từ 22 đến 27 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết của các trường:

Từ khóa: tuyển sinh , điểm chuẩn , an ninh , cảnh sát , quân đội