(Chinhphu.vn) - Các bài giảng lý thuyết giáo dục quốc phòng-an ninh có thể được dạy trên truyền hình, trực tuyến, dạy từ xa, song phải bảo đảm các số liệu liên quan đến danh mục bí mật Nhà nước.

Các trường học linh hoạt xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh

Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu các đơn vị, trường học linh hoạt xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQPAN) năm học 2021-2022.

Bộ cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục quán triệt phương hướng nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trong từng đơn vị, nhà trường có hiệu quả.

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập, vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo.

Xác định các yêu cầu, nội dung cốt lõi, căn bản trong chương trình dạy học, làm cơ sở cho các địa phương, các cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, nhất là ở những địa bàn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đối với các khu vực chưa thể tổ chức học tập trung tại trường, cần kết hợp đồng bộ giữa các phương thức dạy học trực tuyến, qua truyền hình, nhằm bảo đảm chất lượng dạy và học đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo trực tuyến theo quy định của Bộ.

Theo Bộ GD&ĐT, trước mắt, các bài giảng lý thuyết có thể được ứng dụng dạy trên truyền hình, trực tuyến, dạy từ xa, song phải bảo đảm các số liệu liên quan đến danh mục bí mật Nhà nước. Các bài giảng thực hành được tổ chức theo quy định tuỳ vào tình hình thực tế, theo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Các nhà trường phải tổ chức triển khai dạy học lồng ghép GDQPAN ở cấp tiểu học và THCS; môn học GDQPAN ở cấp THPT, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học theo Luật GDQPAN và các thông tư, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, cần rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trong dạy và học. Tăng cường linh hoạt trong quản lý học sinh, sinh viên, đặc biệt trong đợt học tập trung, bảo đảm chặt chẽ; tổ chức hoạt động phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, lứa tuổi.

Không để xảy ra mất an toàn về con người và vũ khí trang bị; tăng cường công tác kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng trong dạy và học môn GDQPAN.

Về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm luật, nghị định, thông tư về công tác quân sự, quốc phòng tại các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, ngành trực thuộc Trung ương; Quy chế của Ban Chỉ huy quân sự và công tác quốc phòng, quân sự, công tác an ninh tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ.

Duy trì nghiêm các chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Chỉ huy quân sự Bộ đúng quy định. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch trong các tình huống, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phương án cơ động sơ tán, các kế hoạch phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy... trong cơ quan thuộc sở GD&ĐT, cơ sở GD&ĐT; tổ chức hội thao, tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai giảng dạy. Các trường giảng dạy theo phân phối chương trình cả năm học, các bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, các bài thực hành dạy tập trung theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết /buổi).

Nhật Nam