(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã thẳng thắn nhắc nhở lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội, thời điểm này chưa triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 là chậm, “không thể có tình trạng nơi làm ngay, nơi chờ hướng dẫn”.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 68.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung lưu ý các địa phương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm trong lĩnh vực người lao động, người có công và xã hội, và thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg sáng 14/7.

Đánh giá chung về tình hình tác động của dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, đợt dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng tới lao động và việc làm rất lớn. Theo Tổng cục Thống kê, tỉ lệ thất nghiệp 2,42%, tỉ lệ thiếu việc làm 2,6%. Riêng khu vực phi chính thức trên 60%. Lao động tự do bị ảnh hưởng lớn, nhất là ở những khu vực đô thị.

Trong khi nhiều địa phương đã bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ COVID-19 cho người dân, thì Sở LĐTB&XH Hà Nội vẫn đang nghiên cứu thủ tục giấy tờ và đề nghị Bộ LĐTB&XH hướng dẫn.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, hiện nay, Sở đang đôn đốc các sở, ngành liên quan khẩn trương góp ý kiến để hoàn thiện Quyết định, trình UBND Thành phố ban hành nhằm triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ tới các đối tượng thụ hưởng. Trong đó chú trọng, cụ thể thể hóa về trình tự, thủ tục, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong tổ chức triển khai thực hiện. Đảm bảo sau khi Quyết định được ban hành, các đơn vị có căn cứ triển khai ngay chính sách hỗ trợ.

“Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP, Sở đang xây dựng dự thảo về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ đối với lao động tự do, đồng thời đang nghiên cứu phương thức chi trả để đảm bảo đúng nguyên tắc”, bà Bạch Liên Hương cho biết.

Đồng thời, phân cấp trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng trách nhiệm của cấp huyện và sở, ngành trong việc triển khai một số chính sách trên địa bàn Thành phố. Trong tháng 7, Sở sẽ hoàn thiện quy trình để triển khai chính sách hỗ trợ các nhóm thụ hưởng.

Bà Bạch Liên Hương cũng đề nghị, Bộ LĐTB&XH sớm ban hành quy định về thủ tục hành chính về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đốc thúc tiến độ thực hiện của các địa phương, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thẳng thắn nhắc nhở: “Hà Nội triển khai Nghị quyết 68 đến nay là quá chậm, hết tháng 7 mới triển khai xong thủ tục hành chính là chậm trễ trong hỗ trợ. Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã quy định rất rõ, rất thông thoáng; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội đều đã có hướng dẫn cụ thể. Hà Nội phải chủ động triển khai. Tinh thần là Bộ không ban hành văn bản hướng dẫn gì nữa. Hà Nội cần “đeo bám”, sát tình hình thực tế, triển khai có hiệu quả hơn, nhất là trong tình hình Hà Nội đang tạm dừng một số dịch vụ để phòng chống dịch”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg phải thật khẩn trương, gấp rút hoàn thiện ngay trong tuần này. Nhiều địa phương chưa hoàn thành văn bản hướng dẫn triển khai là chậm, chính sách của Chính phủ đã rất thông thoáng, địa phương không được thêm thủ tục nữa. Thậm chí, địa phương bớt được thủ tục hành chính càng tốt, sau này sẽ chú trọng công tác hậu kiểm. Các địa phương cần vào cuộc triển khai Nghị quyết không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả tấm lòng.

Thu Cúc