(Chinhphu.vn) - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thực hiện hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NĐ-CP. Các bước triển khai được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm vừa đúng chính sách, không để sót đối tượng, vừa không để sơ hở dẫn tới trục lợi chính sách. Ước tính, Hà Nội có hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận hỗ trợ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng

Ước tính, Hà Nội có hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận hỗ trợ trong đợt này với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. 

Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã khẩn trương thành lập Tổ công tác để tham mưu với UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời phân công cụ thể chi tiết nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác để triển khai thực hiện.

Trong ngày Quyết định 23/QĐ-CP của Chính phủ được ban hành, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản số 3699/SLĐTBXH ngày 07/7/2021 để triển khai các nhiệm vụ trong Sở, đồng thời có ngay văn bản gửi nội dung Quyết định đến Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Cục thuế, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để phối hợp triển khai thực hiện.

Ngày 08/7/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp Tổ công tác để triển khai các nội dung, công việc. Cùng ngày, Sở đã chủ động liên hệ với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để phối hợp triển khai; Sở cũng đã có văn bản đề nghị các sở, ngành và cơ quan liên quan (Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch, Cục thuế, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội TP, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội) nghiên cứu, hướng dẫn chi tiết hồ sơ, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của sở, ngành trong tổ chức thực hiện.

Cũng theo bà Bạch Liên Hương, để kịp thời nắm bắt thông tin từ người lao động và người sử dụng lao động làm căn cứ thực hiện chính sách đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Sở đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiến nghị của người dân.

Hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận hỗ trợ

Đến thời điểm này, ngày 14/7/2021, trên cơ sở góp ý Dự thảo lần 1, Sở Lao động TB&XH tiếp tục hoàn thiện xong Dự thảo lần 2, và đã gửi UBND quận huyện, thị xã, các sở ngành và các đơn vị có liên quan để góp ý.

"Quá trình triển khai tại Hà Nội mong muốn bảo đảm các đơn vị có căn cứ triển khai ngay chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, tránh việc lạm dụng trục lợi chính sách của nhà nước", bà Bạch Liên Hương thông tin.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng chi biết, căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP, Sở xây dựng dự thảo về đối tượng, điều kiện, nguyên tắc được hỗ trợ đối với lao động tự do để đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết 68 và tình hình thực tế của Hà Nội; đồng thời nghiên cứu phương thức chi trả để đảm bảo theo đúng nguyên tắc tại Điểm a, Điểm c Khoản 2 Mục I, Nghị quyết số 68/NQ-CP và Điều 44, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ngoài ra, thành phố sẽ phân cấp trách nhiệm cho các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trình tự giải quyết và tăng trách nhiệm của sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc triển khai một số chính sách trên địa bàn Thành phố.

“Chúng tôi phấn đấu trong tháng 7 sẽ trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định triển khai hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn. Ngay sau khi có quyết định, các sở, ngành, địa phương sẽ triển khai chi hỗ trợ cho các trường hợp đủ điều kiện. Ước tính, Hà Nội có hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận hỗ trợ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng”, bà Bạch Liên Hương thông tin.

BT