(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trước ngày 1/3/2021.

 

Phế liệu giấy nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Ảnh internet

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo về công tác quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/3/2021.

Trước đó, tháng 8/2018, trước tình trạng hàng chục nghìn container phế liệu nhập khẩu ùn ứ tại các cảng biển trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thanh tra toàn diện công tác cấp phép nhập khẩu phế liệu trong thời gian qua, xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan, thu hồi giấy phép của các doanh nghiệp nếu phát hiện sai phạm.

Ngày 13/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng chặt chẽ hơn đối với nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Nghị định, phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng yêu cầu quy định trong Luật Bảo vệ môi trường; phế liệu nhập khẩu chỉ được phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng các yêu cầu: Tổ chức, cá nhân nhận hàng trên bản lược khi hàng hóa (E-Manifest) có giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực và còn khối lượng phế liệu nhập khẩu; tổ chức, cá nhân nhận hàng trên E-Manifest có văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu đối với phế liệu...

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện trên trước khi cho phép dỡ phế liệu xuống cảng.

Để được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Nghị định cũng nêu rõ: Các tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu và trách nhiệm về bảo vệ môi trường; có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Trong đó, có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường...

Thùy Chi