(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu báo cáo gấp về Bộ tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Báo cáo rõ các khoản thu hộ, các khoản thu có tính chất thỏa thuận như học 2 buổi/ngày, nước uống, ăn trưa...Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ yêu cầu báo cáo tình hình thực tế về các khoản thu ngoài học phí, lệ phí theo 4 nhóm:

Các khoản thu hộ bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ đoàn, quỹ đội, khuyến học, chữ thập đỏ.

Các khoản thu có tính chất thỏa thuận gồm: Học 2 buổi/ngày, nước uống, ăn trưa, chăm sóc bán trú, đồ dùng cá nhân (với học sinh bán trú), học phẩm, đồng phục học sinh, phô tô đề kiểm tra, mua vở viết, hỗ trợ dạy và học, an ninh trường học, lao động, vệ sinh, hỗ trợ các môn năng khiếu, hỗ trợ học nghề, thuê sân bãi tập thể dục …

Các khoản thu để tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp gồm: Hỗ trợ xây dựng phòng học, các phòng chức năng, mua máy vi tính, sửa chữa nhỏ trong trường lớp, lớp, mua cây xanh, mua máy chiếu đa năng, mua điều hòa...

Quỹ cha mẹ học sinh cũng thuộc diện phải báo cáo.

Ngoài ra, các Sở Giáo dục và Đào phải phải báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở giáo dục có tình trạng lạm thu, chi tiêu sai mục đích không công khai, minh bạch. Cụ thể, nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục đã được kiểm tra, số cơ sở có vi phạm được xử lý; số lượng kinh phí, hiện vật được trả lại cho cha mẹ học sinh; số trường hợp bị xử lý kỷ luật, hình thức xử lý kỷ luật (nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ trước ngày 10/12/2011.

Bên cạnh đó, để từng bước khắc phục tình trạng thu góp không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục và tiến tới chấm dứt tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo đề xuất, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát để điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về việc thu, chi trong các cơ sở giáo dục, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các cấp quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là phải bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cơ cấu tối đa 80% chi lương và các khoản có tính chất lương và tối thiểu 20% để chi giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường theo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục; Phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức tài chính, các khoản thu, chi và quản lý tài chính trong trường học; đồng thời tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh, nhà trường và xã hội.

Thùy Trang