(Chinhphu.vn) – Các tổ chức công đoàn tại các nước Đông Nam Á cần hợp tác chặt chẽ để bảo vệ lao động di cư quốc tế, những người dễ bị tổn thương do bị đối xử bất công, lạm dụng và bóc lột. 

Hội thảo "Tăng cường hợp tác công đoàn giữa các nước ASEAN đối với lao động di cư” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức từ 16-18/7.

ILO ước tính trong số 105 triệu lao động di cư  quốc tế trên thế giới, có khoảng 30 triệu lao động xuất thân từ châu Á - Thái Bình Dương. Khoảng 14 triệu lao động di cư từ các nước ASEAN.

Số người di cư qua biên giới tìm việc làm dự  kiến ​​sẽ tăng trong thời gian tới do các thay đổi về cơ cấu dân số và chênh lệch lớn về thu nhập bình quân đầu người và lương. 

Còn theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, khoảng 80.000 lao động Việt Nam được đưa ra nước ngoài mỗi năm. Khoảng 500.000 lao động hiện đang làm việc hợp pháp ở hơn 40 quốc gia. Dự kiến trong năm 2013, lượng kiều hối do số lao động này gửi về khoảng 1,8-2 tỷ USD.

Giám đốc Quốc gia ILO Việt Nam Gyorgy Sziraczki cho biết: "Lao động di cư đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của nước tiếp nhận, và lượng kiều hối gửi về góp phần phát triển kinh tế của quốc gia quê hương họ, nhưng họ thường nhận được rất ít sự bảo vệ và quyền lợi".

Theo ILO, di cư lao động quốc tế là một "hiện tượng không thể tránh khỏi" trong một nền kinh tế toàn cầu hóa. Vì vậy, các tổ chức công đoàn, với vai trò đấu tranh cho công bằng xã hội và quyền con người, cần phải tiến hành các biện pháp tích cực nhất nhằm đảm bảo di cư an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cho rằng Việt Nam có một lực lượng lao động dồi dào, trẻ, cần cù nhưng chưa đủ điều kiện để tạo việc làm bền vững cho họ. Vì vậy, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp hiệu quả để cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho người lao động. Điều này cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động di cư. Vì vậy, một mạng lưới liên kết vững mạnh của các tổ chức công đoàn trong khu vực sẽ hỗ trợ hiệu quả cho những lao động này.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu còn thảo luận các vấn đề về xu hướng lao động di cư và những thách thức trong khu vực ASEAN. Vai trò của công đoàn trong quá trình xây dựng chính sách di cư và đảm bảo quyền của lao động di cư. Xây dựng hướng dẫn về các thỏa thuận giữa các tổ chức công đoàn, trao đổi thông tin, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ và di chuyển đoàn viên từ nước phái cử lao động sang nước tiếp nhận lao động. Vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ các quyền của người lao động di cư, các điển hình tốt cần áp dụng, hợp tác song phương có thể triển khai và hành động thực tế cấp quốc gia. Các chiến lược của công đoàn tiểu khu vực nhằm di cư an toàn, mạng lưới và hợp tác song phương...

Thu Cúc