(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-BQP quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), viên chức quốc phòng (VCQP) là nhân viên kỹ thuật trong quân đội.

 
 Ảnh minh họa - Internet

Quy định này áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, sửa chữa, cải tiến, bảo dưỡng, bảo quản trang bị kỹ thuật trong quân đội; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật

Quyết định quy định tiêu chuẩn chung như sau: Nhân viên kỹ thuật của các nhóm kỹ thuật nghề phải hiểu biết về an toàn, vệ sinh lao động; nắm vững các biện pháp kỹ thuật và thực hiện mọi công việc bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật; có chứng nhận đã qua huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đúng quy định.

Được huấn luyện nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề và kiểm tra lý thuyết, thực hành đạt tiêu chuẩn theo quy định của các chuyên ngành kỹ thuật. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật và những quy định bí mật quân sự và giữ gìn, bảo vệ tài sản, trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng.

Quyết định cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn chuyên môn về lý thuyết và về thực hành đối với nhân viên có trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao cấp, trung cấp, sơ cấp.

Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề định kỳ 2-3 năm/lần

Thời hạn kiểm tra trình độ kỹ năng nghề được tổ chức định kỳ đối với quân nhân chuyên nghiệp và viên chức quốc phòng như sau:

a- Quân nhân chuyên nghiệp cấp bậc quân hàm Thiếu úy là 02 năm; cấp bậc quân hàm Trung úy trở lên là 03 năm;

b- Viên chức quốc phòng: Trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, sơ cấp là 02 năm; trình độ chuyên môn kỹ thuật cao cấp là 03 năm.

Thời điểm tổ chức kiểm tra trong Quý II và hoàn thành trước ngày 30/6 hằng năm.