(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đẩy mạnh kiện toàn, phát triển toàn diện các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, đảm bảo tổng thể phát triển chung của toàn lực lượng.
Lãnh đạo Bộ Công an trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020.
Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân (CAND) và triển khai chương trình, nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 4/11.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị 13/CT-BCA trong CAND bước đầu đã tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm của các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của ngành.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo trong CAND được phân công, phân cấp, có sự phối hợp trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giữa Công an các đơn vị, địa phương với các trường CAND trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo phương châm nâng cao năng lực tự thanh tra, kiểm tra; lấy tự thanh tra, kiểm tra là chính; thông qua kiểm tra, thanh tra đột xuất nhằm từng bước đưa các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra đi vào nền nếp.

Hệ thống mạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đã được nghiên cứu, xác định theo hướng vừa đảm bảo quy mô, vừa nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu của ngành. Hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND ngày càng được hoàn thiện. Nhiều ngành, chuyên ngành mới đã được xây dựng và cơ bản đáp ứng được cơ cấu nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng cán bộ trong CAND.

Năm học 2019-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn đối với các trường CAND do việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cũng như diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, song các trường CAND đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì nền nếp công tác dạy và học, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ. Tổng kết năm học, đã có 2 trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 5 trường được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 3 trường được nhận Bằng khen của Bộ Công an.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và thực hiện hiệu quả chương trình nhiệm vụ năm học mới, các trường CAND, Công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày 28/10/2014 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND và chương trình nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021. Đẩy mạnh kiện toàn, phát triển toàn diện các cơ sở đào tạo trong CAND đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành, đảm bảo tổng thể phát triển chung của toàn lực lượng. Tăng cường phối hợp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với quá trình tổ chức đào tạo của các trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu, các trường CAND tập trung xây dựng đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2021-2025. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND phù hợp với thực tiễn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy ở tất các các cấp học và loại hình đào tạo, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động của người học, kết hợp chặt chẽ giữa dạy học và nghiên cứu khoa học, giữa lý luận và thực tiễn.
Nhật Nam