(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà soát báo cáo tài chính năm 2014 của doanh nghiệp FDI trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư theo phân công và Nghị quyết của Chính phủ về định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế địa phương và các cơ quan liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) đôn đốc, tổng hợp, phân tích và rà soát báo cáo tài chính năm 2014 của doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện báo cáo tổng hợp và gửi về Bộ Tài chính chậm nhất ngày 30/8/2015.

Để có thông tin đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động và đóng góp của doanh nghiệp FDI trên địa bàn, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, bổ sung thông tin trong báo cáo gửi Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính yêu cầu phải cung cấp các thông tin về tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu năm 2014 (không bao gồm dầu thô) tính đến ngày 31/12/2014, tổng số lao động bình quân làm việc tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2014.

Khánh Linh