(Chinhphu.vn) – Chỉ đạo triển khai việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Ảnh minh họa
Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, việc may, mặc đồng phục trong nhà trường phổ thông phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục hàng ngày đến trường.

Ở những nơi có điều kiện và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề nghị thì chỉ cần quy định học sinh chỉ mặc đồng phục một buổi/tuần vào ngày phù hợp. Mẫu đồng phục của nhà trường phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, ổn định, dễ mua hoặc may và phải phù hợp với quy định.

Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi, cho phép gia đình học sinh tự mua sắm đồng phục học sinh theo mẫu của nhà trường. Tuyệt đối không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước, được sự đồng thuận của phụ huynh trong trường; không bắt buộc học sinh may đồng phục mới vào đầu năm học.

Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp không bắt buộc học sinh, sinh viên phải mặc đồng phục khi đến trường. Nhà trường ban hành quy định cụ thể về trang phục của học sinh, sinh viên khi đến trường, đảm bảo sự nghiêm túc của môi trường giáo dục nhưng không gò bó, gây khó khăn cho học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trước đó, Bộ này đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh sinh viên. Các sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường đã chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, ở một số địa phương và nhà trường, việc tổ chức mặc đồng phục cho học sinh, sinh viên chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư 26, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên và bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là vào dịp đầu năm học mới.

Thanh Trúc