(Chinhphu.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh vừa yêu cầu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẩn trương rà soát, lập kế hoạch và triển khai thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực với quy mô 500 giường bệnh.

Bệnh viện chuẩn bị nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc... để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực - Ảnh minh họa

Để đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố có tình trạng gia tăng nhanh số lượng, tốc độ và phạm vi lan truyền dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẩn trương rà soát, lập kế hoạch và triển khai thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực với quy mô 500 giường bệnh, đồng thời báo cáo khẩn về thực trạng khoa Hồi sức tich cực của Bệnh viện.

Bệnh viện cũng phải chuẩn bị nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc... để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực. 

Bộ Y tế sẽ xem xét cung cấp các trang thiết bị hồi sức tích cực chủ yếu dựa trên đề xuất của Bệnh viện.

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu, báo cáo thực trạng khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện gửi chậm nhất là 8h, ngày 26/7; kế hoạch thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện gửi chậm nhất là 17h ngày 29/7 về Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, để Cục Quản lý khám, chữa bệnh tổng hợp.

Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo kịp thời về Cục Quản lý khám chữa bệnh. 

* Trong mấy ngày gần đây, một số cơ quan truyền thông có phản ánh việc tổ chức triển khai tiêm chủng của một số đơn vị chưa đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ y tế,  Tiểu ban an toàn tiêm chủng - Ban Chỉ đạo Chiến dịch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên toàn quốc, Cục Quản lý khám chữa bệnh vừa có văn bản đề nghị các BV, viện có giường bệnh, trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các địa phương, y tế ngành khẩn trương chấn chỉnh việc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch bệnh, thực hiện đúng quy định về giãn cách, phân chia khung thời gian để tránh tình trạng tập trung đông người.

Đồng thời, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở tổ chức tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, rà soát khắc phục các nguy cơ chưa an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu không đạt thì tạm đình chỉ.

Các đơn vị báo cáo các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine COVID-19 về Tiểu ban An toàn tiêm chủng.

Hiền Minh