(Chinhphu.vn) – Đây là yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng trong thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ việc thanh tra phải tuân theo quy định pháp luật; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng thi, không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi; mọi vi phạm quy chế thi đều bị xử lý theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi phải đảm bảo các điều kiện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi.

Những người có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) dự thi tại Hội đồng thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại Hội đồng thi đó.

Nội dung thanh tra thi tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi (khu vực coi thi, khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi, phòng thi, phòng chấm thi, các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất), biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn của Hội đồng thi (phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các tình huống bất thường khác).

Đối với công tác coi thi, kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các thành viên Ban coi thi, điểm thi (việc phân công và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát và các thành viên khác); việc xử lý các tình huống bất thường trong quá trình coi thi.

Bên cạnh đó thanh tra, kiểm tra công tác chấm thi, công tác phúc khảo, công tác xét công nhận tốt nghiệp theo quy định.

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ Ban chỉ đạo thi Quốc gia, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Thanh tra giáo dục các cấp, Hội đồng thi tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường, Trường đại học chủ trì cụm thi thành lập và công khai đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố kết quả thi để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi như sau: Khi nhận được phản ánh vi phạm quy chế thi thì hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; trường hợp khiếu nại về công tác tổ chức thi, hồ sơ và điểm bài thi…: giải quyết theo Quy chế thi THPT quốc gia; trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: tổ chức xác minh hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi THPT quốc gia và Điều 33 Luật tố cáo.

Lan Phương