(Chinhphu.vn) - Ngày 14/8/2013, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác đào tạo.

Sơ kết 5 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về công tác đào tạo. Ảnh VGP/Doãn Tấn

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và GS.TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Hội nghị.

5 năm qua, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án về phát triển công tác giáo dục đào tạo và quy hoạch các trường CAND, đáp ứng yêu cẩu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho Bộ Công an trong việc hoàn thiện Đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020” trình Chính phủ phê duyệt năm 2011; hoàn thiện các đề án và trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong CAND; tăng chỉ tiêu đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong CAND và chỉ tiêu gửi cán bộ, học viên CAND đi đào tạo ở nước ngoài và các cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an ở trong nước…

Kết quả hợp tác trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong CAND, hệ thống các cơ sở đào tạo ngày càng được hoàn thiện, đội ngũ giáo viên  được tăng cường và nâng cao trình độ; cán bộ, học viên CAND có điều kiện được tham gia nhiều chương trình học bổng, đi học ở nhiều cơ sở đào tạo và quốc gia tiên tiến.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các đề án, dự án về giáo dục, đào tạo, đồng thời kiến nghị nhiều đề xuất nhằm thực hiện tốt hơn Biên bản thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Bộ trưởng Trần Đại Quang nhất trí, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện những nội dung được ghi trong Biên bản thỏa thuận hợp tác mà hai Bộ đã ký kết đến hết năm 2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp, giúp Bộ Công an hoàn thiện mạng lưới các trường CAND như đầu tư xây dựng Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và tiến tới trở thành trường trọng điểm quốc gia; sớm thẩm định, thông qua Đề án tiền khả thi thành lập Học viện Chính trị CAND; Ủng hộ Bộ Công an hoàn thiện danh mục và mở một số ngành đào tạo trong CAND; hỗ trợ phát triển đội ngũ nhà giáo CAND.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ rà soát và phê duyệt lại quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp và cao đẳng CAND; đề xuất Chính phủ cho đội ngũ giáo viên các trường CAND được hưởng phụ cấp nghề giáo như đối với giáo viên các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…

Doãn Tấn