(Chinhphu.vn) -  Tổng cục Hải quan thành lập Đội giám sát kiểm tra đột xuất. Đội có nhiệm vụ tiếp nhận tin, xử lý thông tin phản ánh hành vi tiêu cực của cán bộ công chức hải quan hoặc hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Tổng cục Hải quan đề nghị mọi tổ chức và cá nhân khi phát hiện tiêu cực, hành vi sách nhiễu của cán bộ công chức hải quan hoặc hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại hãy báo ngay cho Đội Giám sát kiểm tra đột xuất của Tổng cục Hải quan theo các số máy sau:

Ông Nguyễn Thanh Bình, ĐT: 0988315858.

Ông Nguyễn Quang Huy, ĐT: 0913242611.

Mọi thông tin sẽ được tiếp nhận xử lý.

PV