(Chinhphu.vn) - Thứ trưởng Mai Lương Khôi chỉ rõ: Lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) và thủ trưởng cơ quan THADS các cấp phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/ Lê Sơn
Ngày 16/4, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn hệ thống về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi và Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nêu rõ: Từ nay đến hết năm 2021, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, dự báo công tác thi hành án dân sự (THADS) sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức với nhiều vụ việc phải thi hành giá trị lớn, tính chất pháp lý ngày càng phức tạp; phát sinh nhiều vấn đề mới như xử lý tài sản là cổ phần, cổ phiếu, tài sản hình thành trong tương lai; nhiều vụ việc có giá trị thi hành lên đến hàng trăm tỷ đồng; phát sinh tranh chấp giữa các doanh nghiệp… Những vấn đề đặt ra trên đòi hỏi toàn hệ thống THADS phải nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh hiện nay để có giải pháp thích hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đã thắng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác THADS như: Kết quả 6 tháng giảm so với cùng kỳ năm 2020; sự phối hợp, điều hành trong hệ thống có lúc còn thiếu nhịp nhàng; chất lượng, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ vẫn còn chưa đạt yêu cầu; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ còn chậm… Vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục THADS, các cơ quan THADS địa phương cần tập trung làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi chỉ rõ: Lãnh đạo Tổng cục, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và thủ trưởng cơ quan THADS các cấp phải phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. “Tổng cục phải làm gương và chỗ dựa cho các cục THADS, các cục phải làm gương cho các chi cục, đồng thời chúng ta phải nhớ rõ các bài học rút ra từ sự thiếu gương mẫu, buông lỏng trong quản lý”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo của Tổng cục THADS cho biết, trong 6 tháng qua, đã thi hành 230.623 việc, đạt tỉ lệ 51,25%; về tiền, đã thi hành xong trên 23.517 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 16,47%. Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, TAND các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.419 bản án hành chính; đã thực hiện theo dõi 738 việc; đã ra 238 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án; đăng tải công khai 111 quyết định buộc thi hành án; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 92 vụ việc; có 35 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án; đã thi hành xong 203 việc, tăng 65 việc so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng đề án, văn bản tiếp tục được quan tâm chú trọng. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-BCSĐ ngày 01/12/2020 về công tác THADS năm 2021; Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS, đề án tăng cường trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS giai đoạn 2021-2025. Bộ đang tiếp tục xem xét, cho ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS...

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/ Lê Sơn

Toàn hệ thống đã tiếp tục tập trung thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành tư pháp năm 2021.

Công tác phối hợp theo các quy chế phối hợp liên ngành với các bộ, ngành liên quan tiếp tục phát huy hiệu quả, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác THADS. Bộ Tư pháp đã và đang chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành số 14 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TANDTC và Viện KSNDTC trong công tác THADS.

Lê Sơn