(Chinhphu.vn) - Để tổ chức Kỳ thi và công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Giám đốc sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng… quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Ảnh minh họa

Đối với các sở GDĐT và Cục Nhà trường, Bộ yêu cầu tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức thi cho học sinh thuộc phạm vi quản lý. Chủ trì, phối hợp với trường đại học chủ trì cụm thi đại học hoặc các trường đại học được Bộ GDĐT cử phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Bên cạnh đó hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các cụm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh.

Đồng thời phối hợp với các trường đại học chủ trì cụm thi trong việc bố trí các điểm thi của cụm thi đại học; chủ trì cùng với các trường đại học được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp (nếu có) triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai phương án tuyển sinh

Đối với các đại học, học viện và các trường ĐH, CĐ, Bộ yêu cầu xây dựng và triển khai kế hoạch thi, tuyển sinh của đơn vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 của Bộ GDĐT.

Các trường đại học được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi đại học xây dựng và triển khai phương án tổ chức cụm thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu của Kỳ thi; nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho những người được cử tham gia Kỳ thi, nhất là đối với cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi và công tác tuyển sinh; chủ trì triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi.

Các trường ĐH, CĐ được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi chủ động hợp tác trong mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức cụm thi, phối hợp chặt chẽ với trường đại học chủ trì cụm thi đại học và sở GDĐT chủ trì cụm thi tốt nghiệp để có phương án huy động đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc sở GDĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016 đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Lan Phương