(Chinhphu.vn) - Sáng 9/3, tại TP. Huế, Bộ TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành năm 2018.
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Thế Phong

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT), năm 2017, các nhà xuất bản (NXB) và các đơn vị ngày càng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm, bám sát nhiệm vụ chính trị của năm. Trong đó, lưu chiểu xuất bản, xuất bản phẩm dạng sách in gồm 30.851 cuốn với hơn 312 triệu bản; 217 xuất bản phẩm dạng điện tử với hơn 3,7 triệu lượt bản. Tổng doanh thu của các NXB đạt 2.892,5 tỷ đồng (tăng 31,4% so với năm 2016), nộp ngân sách 109,3 tỷ đồng (tăng 59% so với năm 2016), lợi nhuận sau thuế của các NXB đạt 190,4 tỷ đồng.
Các NXB đã xuất bản nhiều sản phẩm có giá trị tri thức cao thuộc các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ, kinh tế, giáo dục, tôn giáo. Nội dung các xuất bản phẩm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ kịp thời các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Đặc biệt là xuất bản một số bản phẩm tuyên truyền việc đưa Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết quan trọng khác của Đảng vào cuộc sống cùng nhiều xuất bản phẩm có giá trị, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Công tác quản lý Nhà nước đã được các đơn vị trong ngành và các địa phương quan tâm. Trong năm 2017, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xác nhận đăng ký xuất bản 62.800 tên xuất bản phẩm; qua đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, Cục phát hiện và xử lý 155 xuất bản phẩm vi phạm và xử lý 2 xuất bản phẩm mạo danh NXB, in lậu, nhập lậu và lưu hành bất hợp pháp. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, Cục đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 tổ chức, 4 cá nhân với tổng số tiền phạt 785 triệu đồng, lập hội đồng tiêu hủy 727 xuất bản phẩm vi phạm…Công tác hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về xuất bản và phát hành đã được triển khai sâu rộng, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và ngoại giao.

Ảnh: VGP/Thế Phong

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực xuất bản năm qua cũng có nhiều hạn chế như: Vẫn còn một số nhà xuất bản chưa thực hiện việc cấp đổi giấy phép thành lập; vẫn còn hiện tượng đăng ký đề tài không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông và Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá cao kết quả đạt được của các NXB, địa phương trong công tác xuất bản và phát hành năm 2017; đồng thời chỉ ra một số vấn đề mà ngành xuất bản cần phải đối mặt và giải quyết để có những bước phát triển tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động xuất bản, phát hành trong thời gian tới.
Theo đó, các cơ quan chủ quản, các cơ quan, ban ngành, các địa phương cần quan tâm và đầu tư hơn nữa cho hoạt động xuất bản theo đúng tinh thần Luật Xuất bản 2012, Chỉ thị số 42-CT/TW và Thông báo kết luận số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW. Các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT, các Sở TT&TT cần phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xuất bản và phát hành cho phù hợp với tình hình mới; nhất là rà soát để tránh chồng chéo cũng như cắt giảm các thủ tục không cần thiết cản trở cho các hoạt động xuất bản, in và phát hành...
Ngoài ra, các cơ quan chủ quản cần kịp thời thông tin với cấp ủy, chính quyền địa phương để tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho công tác xuất bản và phát hành, ưu tiên nguồn lực cho xuất bản và phát hành những đầu sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ nhân lực cho toàn ngành; quan tâm xuất bản điện tử, tăng cường xã hội hóa, xây dựng thương hiệu cho NXB và phải thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với hoạt động của NXB...
Dịp này, Bộ TT&TT đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho 4 NXB và 3 đơn vị phát hành; tặng Bằng khen cho 11 NXB và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xuất bản, phát hành năm 2017.

Thế Phong