(Chinhphu.vn) - Sáng 02/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành nội vụ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị sơ kết. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, 6 tháng đầu năm, ngành nội vụ đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và từng địa phương. Nổi bật là: Ngành nội vụ đã chủ động tham mưu, góp phần rất tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý ngành, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội các Đảng bộ địa phương, khẩn trương tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực.

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả”, chính vì vậy, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế-xã hội, song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 6 tháng đầu năm ngành nội vụ đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định và 01 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư và 03 Văn bản hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hiện Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Công tác tổ chức nhà nước, Bộ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất; đề xuất chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các Nghị định liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm; tích cực rà soát, đánh giá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực nội vụ.

Công tác xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; dự thảo Nghị định quy định về thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền sát yêu cầu thực tiễn

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2021, toàn ngành nội vụ cần tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2021, đặc biệt là lĩnh vực tổ chức bộ máy và công chức, viên chức; đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành, chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và phương hướng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường năng lực phân tích, dự báo và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, lựa chọn mô hình mới, cách làm hay; đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ; chú trọng việc phát hiện, thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ; đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ.

                                                                                                                                                  Lê Sơn