(Chinhphu.vn) - NHNN tiếp tục đánh giá và xác định thêm một số tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém và đưa vào diện tái cơ cấu nhằm xử lý dứt điểm, cơ bản những TCTD yếu kém trong năm 2013 theo đúng mục tiêu và lộ trình đề ra.
Ảnh minh họa.

NHNN đã chỉ đạo và tiến hành các biện pháp tái cơ cấu đối với 9 ngân hàng TMCP yếu kém, đồng thời giám sát và chỉ đạo sát sao quá trình tái cơ cấu tại những ngân hàng này.

Bên cạnh nhóm ngân hàng cổ phần, các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước trên 50% đã hoàn thiện phương án tái cơ cấu

Cho đến nay, NHNN đã nhận được 24/25 phương án tái cơ cấu của các ngân hàng thương mại cổ phần và đang khẩn trương phê duyệt các phương án tái cơ cấu; đồng thời chỉ đạo các ngân hàng bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung, đảm bảo những yêu cầu của Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

NHNN cũng tạo điều kiện và khuyến khích các TCTD nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các TCTD Việt Nam, nhất là TCTD yếu kém nhằm đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu những TCTD này.      

Đối với các quỹ tín dụng nhân dân (TDND), NHNN đã chỉ đạo Quỹ TDND Trung ương hoàn thành việc chuyển mô hình hoạt động thành ngân hàng hợp tác xã nhằm thực hiện tốt mục tiêu liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính và điều hòa vốn trong hệ thống các Quỹ TDND, giúp các quĩ tín dụng cơ sở hoạt động hiệu quả theo mô hình hợp tác xã. NHNN cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng và hệ thống Quỹ TDND thực hiện tái cơ cấu theo đúng lộ trình và có hiệu quả, đảm bảo cho hệ thống Quỹ TDND phát triển theo đúng mục tiêu đề ra.

Đối với các TCTD phi ngân hàng, NHNN đã chỉ đạo các TCTD phi ngân hàng xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu. Cụ thể là, NHNN đã hướng dẫn từng TCTD phi ngân hàng hoàn thiện phương án tái cơ cấu và chỉ đạo những TCTD yếu kém khẩn trương hoàn thiện phương án tái cơ cấu. Đến nay, NHNN đã tiếp nhận các phương án tái cơ cấu của tất cả 13 TCTD phi ngân hàng và đang tiến hành thẩm định những phương án này.

Bên cạnh các biện pháp giải thể, sáp nhập để tiết giảm chi phí hoạt động nhằm giải quyết những vấn đề trước mắt, NHNN cũng đang nỗ lực thực hiện các bước cải cách tiếp nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng và, đặc biệt là tăng cường tính minh bạch và giám sát, xử lý vấn đề sở hữu chéo, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động của các TCTD. Kiên quyết áp dụng Thông tư 02/2013/TT-NHNN từ tháng 6/2014 tới đây, buộc các TCTD phải phân loại nợ một cách chính xác, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị mới theo hướng phù hợp dần với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Sau những nỗ lực liên tục của NHNN và các bộ, ngành liên quan, Công ty Quản lý và Khai thác tài sản  các TCTD (VAMC) đã được hình thành và bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2013. Tính đến ngày 10/11/2013, VAMC đã nhận hồ sơ từ 20 TCTD đề nghị bán tổng cộng khoảng 38.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC. Trong số này, VAMC đã mua lại trên 15.000 tỷ đồng nợ xấu từ 15 TCTD.

Hiện nay, NHNN đang khẩn trương hoàn thiện những thủ tục pháp lý cần thiết để hình thành thị trường mua bán nợ tập trung, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tham gia vào việc mua bán nợ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu tại các TCTD.

Sau gần 2 năm thực hiện các biện pháp tái cơ cấu, hệ thống ngân hàng dường như đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ tái cơ cấu sở hữu và tư cách pháp nhân của những ngân hàng cổ phần yếu kém, các công ty tài chính và cho thuê tài chính.

Xuân Thanh