(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền Thông vừa có công văn gửi Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, trong đó yêu cầu Hội thực hiện nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019, chuyển đổi hình thức pháp nhân của “Thời báo Kinh tế Việt Nam” thành “Tạp chí Kinh tế Việt Nam”.

Công văn nêu rõ, triển khai thực hiện Quyết định số 362/ QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ đề nghị của Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tại văn bản số 14/CV-2020-HKT ngày 20/2/2020 cùng các văn bản liên quan về đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Tạp chí Kinh tế Việt Nam (in và điện tử) trên cơ sở kế thừa một phần Thời báo Kinh tế Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số 272/GP-BTTTT ngày 26/6/2020 cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đồng thời ban hành Quyết định số 1072/QĐ-BTTTT thu hồi giấy phép hoạt động của Thời báo Kinh tế Việt Nam (in và điện tử) do thực hiện quy hoạch báo chí.

Ngày 1/7/2020, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam ban hành Quyết định số 109-2020/QĐ-HKT về việc chấm dứt hoạt động báo chí và giải thể Thời báo Kinh tế Việt Nam. Tập thể người lao động Thời báo Kinh tế Việt Nam đã có đơn gửi các cấp lãnh đạo bày tỏ sự bất bình và không đồng ý với Quyết định 109-2020/QĐ-HKT trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, ngày 3/8/2020, Cục Báo chí đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tập thể người lao động Thời báo Kinh tế Việt Nam để trực tiếp lắng nghe, trao đổi về các nội dung liên quan đến chuyển đổi Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhằm tăng cường công tác quản lý; tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

Sau khi nghiên cứu, xem xét, ngày 13/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị Hội Khoa học kinh tế Việt Nam: Thực hiện đúng nội dung Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/ QĐ-TTg ngày 3/4/2019; thực hiện chuyển đổi hình thức của pháp nhân Thời báo Kinh tế Việt Nam thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam; chỉ đạo Tạp chí xây dựng phương án, lộ trình cụ thể, phù hợp về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Tạp chí.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam sớm xuất bản sản phẩm báo chí theo Giấy phép hoạt động báo chí đã được cấp. Quá thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Giấy phép có hiệu lực, Tạp chí Kinh tế Việt Nam không có sản phẩm báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép.

Thanh Xuân