(Chinhphu.vn) - Chiều 25/9, tại Hà Nội, ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa VIII đã chính thức diễn ra.

Ảnh: VGP/Từ Lương

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng 1.008 đại biểu chính thức.

Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn Chủ tịch gồm 56 người, cử Đoàn thư ký gồm 5 người; báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội; thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014); thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014).

Theo báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ VII của Đại hội, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được chú trọng và có những chuyển biến tích cực, như nội dung, phương thức phối hợp giữa các thành viên trong Mặt trận được đổi mới, tăng cường hiệp thương dân chủ, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận và đặc thù, thế mạnh của các tổ chức thành viên, có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong hành động. Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức; kết hợp hoạt động của bộ máy chuyên trách với các hội đồng tư vấn, chuyên gia, cộng tác viên. Ủy ban Mặt trận các cấp chủ động đề xuất tham mưu cho cấp ủy Đảng, hình thành cơ chế và chương trình phối hợp công tác với các cơ quan của chính quyền các cấp, qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước và đổi mới công tác vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân của Mặt trận.

“Hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực (khóa VII) đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội giao”, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim khẳng định.

Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo kiểm điểm cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Đó là Đoàn Chủ tịch chưa có nhiều hội nghị chuyên đề để thảo luận và quyết định về một số nội dung của công tác Mặt trận có ý nghĩa cấp bách. Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện, chỉ đạo công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân của Đoàn Chủ tịch còn hạn chế. Trong Đoàn Chủ tịch, một số người do bận công tác, kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian, trí tuệ để thảo luận, bàn bạc những vấn đề mà nhân dân và toàn xã hội quan tâm để kiến nghị Đảng, Nhà nước giải quyết.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”- Ảnh: VGP/Từ Lương

Bên cạnh đó một số người trong Ủy ban Trung ương chưa thường xuyên thông tin, trao đổi kết quả hoạt động của mình gắn với việc thực hiện công tác Mặt trận ở cơ cở. Nhiều người ở vùng sâu, vùng xa đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo, đại biểu ở cơ sở, đại biểu ở nước ngoài do điều kiện về kinh phí hoạt động, ở xa… nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban Trung ương.

Qua thảo luận các đại biểu đều nhất trí với Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2009-2014).

Theo chương trình ngày 26/9, Đại hội MTTQ VN lần thứ VIII sẽ chính thức khai mạc. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đại hội.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Mặt trận Tổ quốc với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Từ Lương