(Chinhphu.vn) - Ngày 1/9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của tỉnh, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh Tây Ninh đã đạt được, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Kết quả trên đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân. 

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Tây Ninh cần thực hiện thật tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả dịch COVID-19; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Tây Ninh cần tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong Đảng bộ, tạo sức lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung, lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong nhận thức và hành động để thực hiện nhiệm vụ được giao; chuẩn bị thật tốt các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ tới.
 
Đồng chí nhấn mạnh phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan trong thực hiện quy trình công tác cán bộ theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị để lựa chọn dược các đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tây Ninh chăm lo hơn nữa việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, bảo đảm chuyển giao từng bước, chắc chắn, vững vàng giữa các thế hệ; chú trọng thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề xã hội bức xúc, tạo môi trường trong sáng, lành mạnh cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là những vấn đề mới nổi, những vấn đề còn tồn đọng chưa được giải quyết; giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia trong điều kiện chống dịch COVID-19...

Tây Ninh là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ; có diện tích tự nhiên 4.041,3 km2, tổng dân số 1.171.683 người; có 22 dân tộc thiểu số; 69% dân số là người có đạo. Toàn tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, với 94 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc, 579 tổ chức cơ sở đảng và 36.821 đảng viên. Với đường biên giới dài 240 km giáp Campuchia, có 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ, Tây Ninh không chỉ là một đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn là một vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương; bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp trên cơ sở theo quy định. 

Đến nay, 1.752/1.752 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 579/579 tổ chức cơ sở đảng; 13/13 đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành đại hội theo đúng yêu cầu, nội dung. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện; trong đó kết quả bầu cấp ủy cấp huyện có tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi đạt 15,13%, cán bộ nữ đạt 18,91%. Tỉnh đã hoàn thành các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ để báo cáo Bộ Chính trị theo kế hoạch. 

Nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân hằng năm là 7,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 3.135 USD; thu ngân sách có mức tăng trưởng khá cao và bền vững hơn, bình quân đạt 9,9%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, khuyến khích sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao; chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học; đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện; 45/71 xã (63,4%) đạt chuẩn nông thôn mới.../.