(Chinhphu.vn) - Ngày 26/4, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng”. Hội nghị diễn ra ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì và chỉ đạo Hội thảo. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực pháp lý, đại diện các cơ quan, bộ, ngành và Tòa án các cấp...

Phát biểu tại Hội thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đảm bảo sự tham gia của nhân dân vào hoạt động của Nhà nước nói chung, công tác tư pháp nói riêng là đặc tính của các nhà nước tiến bộ. Ở nước ta việc nhân dân tham gia hoạt động xét xử được thể hiện thông qua chế định về Hội thẩm nhân dân, nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc “lấy dân làm gốc” và nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong thời gian qua Hội thẩm nhân dân đã tham gia rất tích cực vào công tác xét xử các vụ án của Tòa án, qua đó, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho vụ án được xét xử công bằng, khách quan, đúng người, đúng tội, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng của nhân dân. Hội thẩm nhân dân cũng là những hạt nhân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là nòng cốt của các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

Qua quá trình hoàn thiện pháp luật, chế định Hội thẩm nhân dân trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã có những sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm khắc phục những bất cập trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, tạo điều kiện đảm bảo ngày càng tốt hơn cho sự tham gia của nhân dân trong hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Tuy nhiên, thực tiễn công tác của các tòa án, đặc biệt là qua phối hợp theo dõi việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội thẩm nhân dân cũng cho thấy, một số bất cập cần được khắc phục để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược mới về cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương phân công triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Nghiên cứu, hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”. Trên cơ sở ý kiến, góp ý của các đại biểu tại Hội thảo, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương.

Tại Hội thảo, các đại biểu là cán bộ, các chuyên gia, nhà khoa học ủng hộ xây dựng Đề án về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân để bảo đảm cho hoạt động của các tòa án có hiệu lực, hiệu quả, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng về tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những yêu cầu mới đặt ra trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân trong thời gian tới; chia sẻ một số kinh nghiệm của quốc tế về chế độ tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp...

Theo TTXVN