(Chinhphu.vn) - Sáng 9/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015.

Theo Nghị quyết, dự án Luật Khí tượng thủy văn được chuyển từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, thông qua tại kỳ họp thứ 10. Lùi thời gian trình dự án Luật Biểu tình từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 11.

Quốc hội cũng quyết định lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ từ chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV; rút dự án Luật Dân số ra khỏi Chương trình năm 2015.

Trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, cho ý kiến về dự án Luật Biểu tình.

Còn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2016), sẽ có 5 dự án luật được trình xem xét thông qua và 17 dự án luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến.

Bên cạnh đó, Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp tháng 3/2015); Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên; Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người lao động sau 1 năm nghỉ việc và Pháp lệnh Quản lý thị trường.

* Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Quốc hội cũng nghe Tờ trình dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Ngoài các các chương trình giám sát thường niên, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; xem xét, thảo luận Báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật và lựa chọn 1 trong 2 giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 -2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015; định hướng phát triển khoa học, công nghệ để đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2015-2025. /.

Nguyên Linh