(Chinhphu.vn) -  Ngày 15/5, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14 (khóa VII) của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam dự Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu.
Ảnh: VGP/Từ Lương

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14 (khóa VII) của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm cho ý kiến đối với văn kiện, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII dự kiến sẽ diễn ra từ 25-27/9/2014 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và tập trung thảo luận về Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam; Tờ trình về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; Tờ trình về sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

Nét mới trước kỳ Đại hội MTTQ các cấp lần này là Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã Hiến định rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, nhất là vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước.

Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền cũng đã được Bộ Chính trị ban hành từ tháng 12/2013.Vì vậy, Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội VIII MTTQ Việt Nam lần này chính là thời điểm, là cơ hội hết sức quan trọng để MTTQ Việt Nam đề ra những giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII tại Đại hội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc Lù Văn Que cho rằng các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới không nên nhiều quá và nội dung các chương trình cần nghiên cứu rõ hơn để phù hợp với thực tiễn và lòng dân. Nếu các chương trình hành động đưa ra mà người dân không ủng hộ thì rất khó thực hiện.

Góp ý về chương trình tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết, ông Que cho rằng, để tập hợp nhân dân, Mặt trận phải chú trọng xử lý lợi ích của dân, để dân không nghe, không tin và không làm theo kẻ xấu. Đặc biệt nên chú ý các hình thức tập hợp như kết nghĩa giữa các dân tộc, địa phương trong và ngoài nước tạo thành mối liên kết bền chặt hơn.

Giáo sư Lưu Văn Đạt - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ pháp luật, cho rằng trong dự thảo báo cáo cần làm rõ vấn đề dân chủ của người dân, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Có một tình trạng không phải phổ biến là khá nhiều người dân ngại đến các cơ quan Nhà nước vì những cơ quan đó ứng xử không phải là công bộc của dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã nêu lên 9 định hướng nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới. Đó là: Phát huy cao độ vai trò và sự đóng góp của các tổ chức thành viên; Lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước; Tập trung đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững thông qua việc tổ chức phổ biến các mô hình tốt và hiệu quả của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; Tiếp tục hoàn chỉnh và phát triển các mô hình nhân dân tự quản ở phường, xã, khu dân cư để bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự trị an, phát triển giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc, giám sát đầu tư công cộng, thanh tra nhân dân; Cần đa dạng hóa và đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và người Việt Nam ở nước ngoài (Phải có phương thức đặc thù để phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và người Việt Nam ở nước ngoài); MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và cơ quan truyền thông của Nhà nước để xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai tuyên truyền có phối hợp hợp lý giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện chức năng giám sát, phản biện theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chỉ đạo của tỉnh, thành ủy, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của từng địa phương, phù hợp với năng lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và đảm bảo đúng pháp luật; Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường bộ máy tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam các cấp, chăm lo chế độ, chính sách cho cán bộ các cấp của MTTQ Việt Nam; đồng thời khen thưởng kịp thời các tổ chức thành viên của Mặt trận; Dành ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận và cán bộ Mặt trận ở phường, xã và khu dân cư.

Ghi nhận những câu hỏi và tâm tư của các đại biểu xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ báo cáo Bộ Chính trị về những ý kiến tâm huyết này để các tầng lớp nhân dân cả nước cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh hải của Việt Nam.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, 95% (670/705) Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện và 12 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam trong tháng 5/2014. Công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp tỉnh, thành phố đang được triển khai rất khẩn trương.

Dự kiến, số lượng thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là 390 người, so với khóa VII tăng 35 người (10%), tăng thêm số lượng chuyên gia trên các lĩnh vực để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Dự kiến số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là 62 người (tăng 4 người so với khóa VII).

 Từ Lương