(Chinhphu.vn) - Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo.


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Chiều 12/11, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị

Cùng dự Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày nội dung tóm tắt Báo cáo tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà lực lượng công an đã đạt được trong 30 năm thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Trong đó chú trọng vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng công an quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, tâm huyết trong công việc, thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tổng kết và bế mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và tiếp thu, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đại tướng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong suốt 30 năm lực lượng công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Nhật Nam