(Chinhphu.vn) - Việc hợp nhất Hà Nội đã tạo điều kiện, cơ hội, đem lại nguồn lực, sức mạnh cho Thủ đô phát triển, nâng lên một tầm vóc mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, của thời đại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương thành tích Hà Nội đạt được sau 5 năm mở rộng. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Sáng 31/7, TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 – 1/8/2013).

Nhiều thành tựu quan trọng

Sau 5 năm Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước hình thành nên diện mạo mới khang trang hơn, đàng hàng hơn của một Thủ đô sau mở rộng.

Cụ thể, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng, khẳng định vai trò quan trọng là trung tâm lớn và đầu tàu kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ bình quân 5 năm qua cao hơn 1,5 lần so với mức bình quân của cả nước. Thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh. Cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp –  nông nghiệp chuyển dịch ngày càng rõ nét theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị có bước tiến bộ đáng kể. Bộ mặt nông thôn Thủ đô có nhiều khởi sắc; đời sống vật chất tinh thần nông dân được nâng cao.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhất là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn và phát huy các di sản và giá trị văn hóa truyền thống; phát triển giáo dục – đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; gắn khoa học, công nghệ với sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã  hội, nâng cao đời sống nhân dân tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng…

Quyết định có ý nghĩa lịch sử

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng  ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đạt được trong 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, 5 năm triển khai thực hiện chủ trương của TW và Nghị quyết 15 của Quốc hội tuy chưa phải là dài, song thực tiễn vừa qua đã khẳng định chủ trương mở rộng địa giới hành chính của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ là quyết định đúng đắn, có ý nghĩa lịch sử, với tầm nhìn xa không chỉ đối với Thủ đô mà đối với sự phát triển của dân tộc, trước đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh những thành tựu của Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới là “nổi bật” vì với một vùng nông thôn rộng lớn, có dân số đông, với 401 xã, thị trấn, đây là thành tựu góp phần gắn bó tình cảm, tạo tin tưởng của nhân dân Thủ đô khi hợp nhất.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cơ bản đạt được, Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. “Cấp ủy và chính quyền thành phố không được thỏa mãn, chủ quan với những kết quả đạt được mà cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm đó, để có biện pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời để dân phấn khởi tin tưởng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong những năm tiếp theo, cùng với thời cơ và thuận lợi, cũng sẽ có không ít thách thức đặt ra. Vì vậy, Hà Nội cần nêu cao tinh thần quyết tâm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thành phố, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khoá XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 – 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Nội hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đối với yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần phát triển kinh tế Thủ đô bền vững, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh ngày càng cao, đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hà Nội phải phấn đấu phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm kinh tế lớn, động lực kinh tế của vùng trọng điểm Bắc bộ và cả nước.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần xây dựng Thủ đô thực sự là trung tâm văn hoá lớn của cả nước, tiêu biểu cho nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hà Nội cũng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên cũng như tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, nhận thức rõ trách nhiệm của mình, Thành phố Hà Nội sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sẽ khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tổ chức thực hiện với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Thành phố sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban ngành TW, tăng cường hợp tác có hiệu quả với các địa phương để phấn đấu đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô có bước phát triển đổi mới, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, và sự mong đợi của nhân dân Thủ đô và cả nước. 

Việt Hà – Quang Hiếu