(Chinhphu.vn) - Ngày 9/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết gần 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện.

Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4,5%, cao hơn bình quân của cả nước.

Ngành công nghiệp tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo từ hơn 75% năm 2015 lên trên 80% vào năm 2019. Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc.

Sau 5 năm, toàn tỉnh Yên Bái có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 76 xã, gấp 3 lần so với mục tiêu Nghị quyết. Đầu tư công được cơ cấu lại theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 62.500 tỷ đồng…

Nhiều dự án hạ tầng kinh tế-xã hội được triển khai đồng bộ, tạo động lực phát triển và diện mạo mới cho đô thị, nông thôn, mở rộng kết nối các vùng, miền trong tỉnh và khu vực. Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm mọi người đều được chăm lo, thụ hưởng các chế độ, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Dự kiến, đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết ngay sau khi ban hành, Tỉnh ủy Yên Bái đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Đồng thời, tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản và thành lập các tiểu ban giúp việc, tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của các cấp ủy trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, khoa học, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ sở…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh mặc dù nhiệm kỳ qua tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu để phát triển khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá theo hướng bền vững và tập trung khai thác thế mạnh, không chạy theo tăng trưởng nhanh.

Yên Bái đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn Đảng bộ đã chủ động và triển khai thực hiện bài bản Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tập trung làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng cấp huyện để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng cơ bản đồng tình với mục tiêu và các định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Theo TTXVN