(Chinhphu.vn) - Sáng 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học 2014-2015, động viên các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên Học viện An ninh nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự lễ khai giảng năm học 2014-2015 của Học viện An ninh nhân dân.
Cùng tham dự buổi lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Với bề dày lịch sử 68 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện An ninh nhân dân đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực giải quyết những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Nhiều cán bộ, giáo viên, học viên sau khi học tập, công tác tại trường, trải qua thực tiễn đã trưởng thành, trở thành những cán bộ giữ cương vị trọng trách của Đảng, Nhà nước và ngành Công an; nhiều người trở thành anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú...

Học viện An ninh nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; vinh dự được Bác Hồ về thăm 8 lần; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Sao vàng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện An ninh nhân dân đã đạt được thời gian qua. Tổng Bí thư chỉ rõ: Năm học 2014-2015 được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, còn có những diễn biến phức tạp, khó lường. An ninh truyền thống và phi truyền thống ở nhiều nơi đang bị đe dọa. Ở trong nước, tình hình kinh tế-xã hội còn không ít khó khăn; các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá cách mạng nước ta. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của ngành Công an và cả nước, Học viện An ninh nhân dân cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước để xác định rõ và thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Học viện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, coi đây là nhiệm vụ trung tâm của Học viện theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; không quá ham mở rộng quy mô mà hạ thấp chất lượng. Ngoài ra, Học viện phải quan tâm xây dựng một môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, tiêu biểu cho tình đồng chí, đồng đội, tình cảm chân thành giữa thày giáo và học viên; kiên quyết không để các thói hư tật xấu, tiêu cực len lỏi vào Học viện.

Tổng Bí thư nhắc nhở, Học viện phải coi trọng công tác quản lý giáo dục học viên, hình thành cho học viên ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong sẵn sàng chiến đấu, cũng như nhân cách, phẩm chất cao quý của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trong đào tạo, Học viện cần đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên. Mỗi học viên cần ý thức sâu sắc rằng vào Trường là để học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời cũng là để rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phong cách công tác; cần nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, ý thức tự giác, học đi đôi với hành, nắm vững kiến thức cơ bản với kiến thức chuyên môn thực tế để sau khi tốt nghiệp ra trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống 68 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần trách nhiệm cao đối với Tổ quốc, với nhân dân, Học viện An ninh nhân dân sẽ lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới, xây dựng Học viện thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, có uy tín của ngành Công an và của xã hội.
PV