(Chinhphu.vn) - Ngày 17/6, HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; bầu chức danh Trưởng, Phó ban các Ban HĐND, các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Dân trí
Với các chức danh HĐND tỉnh khóa mới, tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu đã giới thiệu bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021); các ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII và ông Hồ Thanh Thủy ứng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Kết quả, với tỉ lệ 48/49 phiếu bầu, bà Lê Thị Ái Nam trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Hùng và ông Hồ Thanh Thủy cùng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX với số phiếu cao.

Các đại biểu HĐND cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh.

Với tỉ lệ đạt 94% phiếu bầu, ông Dương Thành Trung, sinh năm 1961, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa XIII, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Lê Minh Chiến, Phan Như Nguyện, Vương Phương Nam.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng, Phó Ban các Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, cùng 17 ủy viên UBND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh đã bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 22 thành viên.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Lê Thị Ái Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhấn mạnh: Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của dân, góp phần tích cực xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân; qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND khóa IX và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Như Ý