(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, bà Khương Thị Mai, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 16/6, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại kỳ họp, ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Đình Nghị tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Nam Định cũng bầu ông Nguyễn Viết Hưng tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung bà Khương Thị Mai, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVII giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh: Chánh Văn phòng, Trưởng, Phó các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Nam Định cũng bầu các ông Bạch Ngọc Chiến, Nguyễn Phùng Hoan, Trần Lê Đoài, Ngô Gia Tự tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Nam Định đã thống nhất bầu 30 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

T. Minh

Từ khóa: HĐND , UBND , nhân sự , Chủ tịch , Phó Chủ tịch , nhiệm kỳ 2016-2021 , Nam Định