(Chinhphu.vn) - Ngày 29/6, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, đại diện Thường trực HĐND tỉnh sẽ thông qua chương trình kỳ họp, với các nội dung: Nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là kỳ họp đầu tiên của khóa mới nên HĐND tỉnh tập trung cho công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt. Các đại biểu sẽ bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc huyện; về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các ban HĐND tỉnh khóa X.

HĐND đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Các ông Trương Quang Hai, Đỗ Hữu Quy được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lương Văn Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Văn Nam được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

An Hà

Từ khóa: nhân sự , HĐND , UBND , nhiệm kỳ 2016-2021 , kiện toàn , bầu cử