(Chinhphu.vn) – Bộ Chính trị vừa chuẩn y đồng chí Phạm Văn Rạnh giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Long An; chuẩn y đồng chí Đỗ Hữu Lâm và đồng chí Trần Văn Cần giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh Báo Long An
Bộ Chính trị vừa có Quyết định số 2109-QĐNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Bộ Chính trị chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X gồm 54 đồng chí; chuẩn y Ban Thường vụ Tỉnh ủy 14 đồng chí.

Đồng thời Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Phạm Văn Rạnh giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Long An; chuẩn y đồng chí Đỗ Hữu Lâm và đồng chí Trần Văn Cần giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Danh sách Ban Thường vụ Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

1. Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy

2. Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Nguyễn Thanh Cang - Ủy viên Ban Thường vụ

5. Lê Tấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ

6. Nguyễn Văn Được- Ủy viên Ban Thường vụ

7. Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh- Ủy viên Ban Thường vụ

9. Đinh Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ

10. Trần Kim Lân- Ủy viên Ban Thường vụ

11. Lê Thanh Nghiêm- Ủy viên Ban Thường vụ

12. Lê Văn Phương- Ủy viên Ban Thường vụ

13. Phan Chí Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ

14. Trần Văn Trai- Ủy viên Ban Thường vụ

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Bùi Quốc Bảo

2. Nguyễn Tuấn Bảo

3. Trương Văn Biết

4. Nguyễn Văn Bon

5. Phạm Văn Bốn

6. Hoàng Đình Cán

7. Nguyễn Thanh Cang

8. Phạm Văn Cảnh

9. Trần Văn Cần

10. Lương Sơn Cầu

11. Lê Văn Chính

12. Nguyễn Việt Cường

13. Nguyễn Ngọc Dãy

14. Lê Tấn Dũng

15. Phạm Văn Dũng

16. Trần Văn Dũng

17. Lê Công Đỉnh

18. Lê Minh Đức

19. Nguyễn Văn Đức

20. Nguyễn Văn Được

21. Nguyễn Thanh Hải

22. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

23. Phan Hữu Hạnh

24. Nguyễn Thị Hiền

25. Phạm Tấn Hòa

26. Nguyễn Văn Học

27. Lê Văn Hùng

28. Phạm Minh Hùng

29. Đinh Ngọc Lâm

30. Đỗ Hữu Lâm

31. Nguyễn Minh Lâm

32. Trần Kim Lân

33. Hoàng Văn Liên

34. Lê Văn Lợi

35. Nguyễn Bá Luân

36. Phạm Văn Nem

37. Nguyễn Hữu Nghĩa

38. Lê Thanh Nghiêm

39. Phan Quang Nghiệp

40. Trần Hoàng Nhân

41. Mai Văn Nhiều

42. Trương Văn Nọ

43. Nguyễn Văn On

44. Phạm Phú Phước

45. Lê Văn Phương

46. Phạm Văn Rạnh

47. Đinh Văn Sang

48. Phan Chí Thanh

49. Nguyễn Văn Thiệp

50. Nguyễn Văn Tiều

51. Trần Văn Trai

52. Phạm Văn Trấn

53. Nguyễn Thanh Truyền

54. Nguyễn Văn Út.

Từ khóa: Bộ Chính trị , chuẩn y , nhân sự , Bí thư , Long An , Phạm Văn Rạnh , Đỗ Hữu Lâm , Trần Văn Cần