(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được đông đảo cử tri ủng hộ.

Một góc xã Kim Long, huyện Tam Dương

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo lấy ý kiến cử tri tại xã Kim Long để thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương; ý kiến cử tri tại xã Tam Hồng để thành lập thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; ý kiến cử tri tại xã Định Trung để thành lập phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Kết quả, 84,17% cử tri xã Kim Long thuộc huyện Tam Dương; 91,37% cử tri xã Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; 99,26% cử tri xã Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên đồng ý với Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mời bạn đọc xem toàn văn:
- Bảng Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
- Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp về việc thành lập thị trấn Kim Long thuộc huyện Tam Dương; thị trấn Tam Hồng thuộc huyện Yên Lạc; phường Định Trung thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tuệ Văn