(Chinhphu.vn) - Để góp phần thực hiện mục tiêu "Đà Nẵng-thành phố môi trường", TP. Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án đề xuất xây dựng trạm sạc ô tô điện và cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn.

Đà Nẵng khuyến khích sử dụng ô tô điện. Ảnh: VGP/Lưu Hương

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xây dựng được 150 trạm sạc cấp 1, 2 và 15 trạm sạc cấp 3. Đến năm 2030, xây dựng được 250 trạm sạc cấp 1, 2 và 50 trạm sạc cấp 3. 

Để thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện trên địa bàn, Đà Nẵng khuyến khích mua sắm công, sử dụng ô tô điện phục vụ tại các sở ban ngành thành phố phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, có lộ trình chuyển đổi xe buýt công cộng chạy bằng xăng dầu sang sử dụng xe buýt điện.

Cùng với đó, Đà Nẵng sẽ đề xuất áp dụng quy định “hỗ trợ lãi suất đối với các dự án sản xuất hoặc sử dụng công nghệ sạch, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo” để hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư cho các dự án xây dựng trạm sạc ô tô điện. Kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) hoặc có chính sách khuyến khích hỗ trợ để thực hiện đầu tư trạm sạc ô tô điện tại các trụ sở công (trung tâm hành chính, bệnh viện...).

Thành phố cũng có kế hoạch để phát triển nguồn nhân lực là những cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống giám sát trạm sạc trên địa bàn Thành phố; kịp thời ngăn chặn, phòng chống và khắc phục nhanh các cuộc tấn công vào hệ thống quản lý, vận hành, giám sát trạm sạc trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư của các tập đoàn mạnh về lĩnh vực xe điện, đã triển khai thành công mạng lưới trạm sạc từ các nước; bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo chủ động hợp tác, liên kết mở ra các chương trình đào tạo, nhất là đào tạo chuyên gia về lĩnh vực ô tô điện; triển khai giới thiệu chương trình đào tạo, giới thiệu về xe điện, trạm sạc, công nghệ sạc cho xe điện…

TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được 250 trạm sạc cấp 1, 2 và 50 trạm sạc cấp 3. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng còn đưa ra các giải pháp cụ thể về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, hợp tác phát triển; giải pháp nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng năng lượng sạch cho phương tiện giao thông và bảo vệ môi trường.

Sở Công Thương Thành phố sẽ phụ trách đề xuất các vị trí xây dựng trạm sạc xe ô tô điện, cơ chế khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc ô tô điện trên địa bàn thành phố; tuyên truyền về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ô tô điện, trạm sạc để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân về lợi ích của việc sử dụng ô tô điện, góp phần xây dựng thành phố môi trường.

Lưu Hương