(Chinhphu.vn) - Qua hơn 1 năm triển khai Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Đà Nẵng đã có hơn 92.300 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, công dân.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Trong đó, có hơn 28.000 hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và 63.700 hồ sơ đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận.

Thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên phạm vi toàn Thành phố từ tháng 8/2012.  Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, kết quả quan trọng đạt được kể từ khi thực hiện thí điểm thành một cấp là sự thống nhất cao về chuyên môn và đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký các quận, huyện.

Hồ sơ được kiểm tra chặt chẽ về tính pháp lý, cơ sở dữ liệu địa chính nên chất lượng Giấy chứng nhận được cấp đảm bảo đúng quy định, giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc về chuyên môn; quản lý tốt việc tách thửa, không để xảy ra tình trạng chia cắt không đúng quy định gây khó khăn, phức tạp trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị của Thành phố. Qua đó góp phần hạn chế được nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, khiếu nại trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, thực hiện các phương án cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phần mềm một cửa điện tử, rà soát trang thiết bị và ưu tiên đầu tư các máy quét hồ sơ cho các chi nhánh. Đồng thời, lên kế hoạch thực hiện lồng ghép bản đồ địa chính vào hồ sơ quản lý quy hoạch để xây dựng một bản đồ tổng thể. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị cố gắng thực hiện cam kết giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng trong năm 2013.

Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành tại Quyết định số 447/QĐ-TTg. Đề án được thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nam và tỉnh Đồng Nai, trong đó hai đơn vị thực hiện thí điểm trên phạm vi toàn địa bàn là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Đồng Nai. Thời gian thí điểm đề án kéo dài đến tháng 6/2014. 

Nhung Xuân