(Chinhphu.vn) - Ngày 2/4, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng vừa lọt Tốp các chính quyền thành phố thông minh khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo bảng xếp hạng của Tổ chức Chiến lược Eden.
Một góc thành phố Đà Nẵng - Ảnh: VGP/Minh Trang
Trước đó, ngày 31/3, Tổ chức Chiến lược Eden đã công bố danh sách xếp hạng 50 Chính quyền thành phố thông minh trên toàn thế giới.

Theo bảng xếp hạng này, TP. Đà Nẵng là một trong 30 thành phố có “sáng kiến ​​thành phố thông minh độc đáo và sáng tạo” và một trong 5 thành phố tiêu biểu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng với các thành phố lớn khác như Munich, Geneva, Manchester, Orlando, Pittsburgh,...

Nghiên cứu của Tổ chức Eden tập trung đặc biệt vào vai trò của chính quyền thành phố như động lực chính cho sự phát triển thành phố thông minh dựa trên 10 chỉ tiêu đánh giá bao gồm: Tầm nhìn, Lãnh đạo, Ngân sách, Chính sách thu hút đầu tư, Chương trình hỗ trợ, Nhân lực, Người dân làm trung tâm, Chính sách thông minh, Hệ sinh thái đổi mới và Tính hiệu quả.

Năm 2020-2021 là lần thứ 2 Tổ chức Eden công bố xếp hạng Chính quyền thành phố thông minh toàn cầu. Đà Nẵng là thành phố đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong Ấn phẩm công bố 2020/2021.

Tổ chức Chiến lược Eden (Eden Strategy Institute) là một tổ chức tư vấn chiến lược chuyên về đổi mới hệ thống kinh doanh. Eden tiếp cận các vấn đề toàn cầu về đô thị hóa, bệnh tật, nghèo đói, mù chữ và bóc lột bằng cách xây dựng các chiến lược, mô hình, quy trình và sản phẩm giúp khách hàng tạo ra, hiện thực hóa và duy trì tác động kinh tế của họ. Các lĩnh vực nghiên cứu của Eden bao gồm Thành phố thông minh, Đổi mới giáo dục, Chăm sóc sức khỏe, Doanh nghiệp xã hội và Tầng lớp Trung lưu mới nổi.

                                                                                                                               Minh Trang