(Chinhphu.vn) - Sáng 22/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND.
Sau phần báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND.

Kết quả, ông Phan Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 60/63 phiếu bầu, đạt tỉ lệ 95,23%.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Trần Anh Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến.

Các đại biểu cũng bầu các chức danh của Ban Pháp chế, Ban Văn hoá xã hội, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh.

Với 62/63 đại biểu đồng ý (chiếm tỉ lệ 98,4%), ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh khoá VIII tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khoá IX nhiệm kỳ 2016- 2021.

Các ông Đoàn Tấn Bửu, Nguyễn Thanh Hùng và Châu Hồng Phúc được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Như Ý

Từ khóa: Đồng Tháp , nhân sự , UBND , bầu cử , kiện toàn