(Chinhphu.vn) – Tối 21/10, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.


Đồng chí Lê Viết Chữ. Ảnh Báo Quảng Ngãi
Phiên họp đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí; đồng chí Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trần Ngọc Căng, Trần Văn Minh được tín nhiệm bầu  Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ủy ban Kiểm tra 9 đồng chí. Đồng chí Võ Thái Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX:

STT                               Họ và tên
1 Lê Viết Chữ
2 Nguyễn Thanh Quang
3 Trần Ngọc Căng
4 Trần Văn Minh
5 Nguyễn Chín
6 Nguyễn Tấn Lâm
7 Đinh Thị Hồng Minh
8 Nguyễn Thanh Trang
9 Võ Thái Nguyên
10 Nguyễn Tăng Bính
11 Phạm Như Sô
12 Võ Văn Hào
13 Lê Quang Thich
14 Bùi Thị Quỳnh Vân
15 Nguyễn Minh Tài
16 Đặng Văn Minh

Trước đó, vào chiều ngày 21/10, trên cơ sở phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII thống nhất 100% ý kiến và được Trung ương chấp thuận, đồng ý trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX.

Qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất danh sách nhân sự theo phương án nhân sự trên là 68 đồng chí để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 56 đồng chí. Kết quả, Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 56 đồng chí.

Lưu Hương

Từ khóa: đại hội , đại biểu , Bí thư Tỉnh ủy , Quảng Ngãi , Lê Viết Chữ