(Chinhphu.vn) - Sáng 3/7, tại thành phố Bắc Giang, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất, và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang bầu chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Báo Bắc Giang
Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với 85 phiếu bầu, đạt 100% số phiếu.

Các đồng chí Bùi Văn Hạnh, Từ Minh Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 85 phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011-2016; Lê Ánh Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra 20 đồng chí đã được bầu là Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất dự kiến diễn ra từ 3 - 5/7, HĐND tỉnh Bắc Giang xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, kết quả tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2016; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân để bổ sung các giải pháp đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang năm 2016.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bắc Giang sẽ nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền; thực hiện chức năng giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp; xem xét, thông qua 13 nghị quyết và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

MK