(Chinhphu.vn) – Mặc dù bị ảnh hưởng do tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng kinh tế Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GRDP của Hà Nội ước tăng 5,91%, cao hơn 6 tháng đầu năm 2020 (3,39%) nhưng thấp hơn 6 tháng đầu năm 2019 (7,21%).

Hà Nội đặt ra nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 theo hướng chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách. Ảnh minh họa

Sản xuất, kinh doanh là nguồn thu bền vững

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 124.850 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao (đạt 49,7% dự toán Thành phố giao). Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 10.250 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán; từ dầu thô là 835 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán; thu nội địa 113.768 tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Thành phố giao, bằng 107,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước đạt 31.619 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán năm và bằng 99,2% so với cùng kỳ.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã tích cực triển khai các giải pháp quản lý thuế và thu ngân sách đề ra từ đầu năm,  thường xuyên theo dõi để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Kết quả thu trong 6 tháng đầu năm được Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đánh giá là ở mức khá.

Trong các khoản thu ngân sách, ông Mai Sơn cho rằng khoản thu từ sản xuất, kinh doanh là khoản thu quan trọng, bền vững và là khoản thu chiếm tỉ trọng lớn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, ước đạt 65.200 tỷ, đạt 54,2% so với dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ. Đây là số thu lớn so với bình quân chung của toàn quốc.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực gặp khó về thu ngân sách, như thu về nhà đất đạt 45,8% dự toán Trung ương giao, đạt 42,5% dự toán Thành phố giao và chỉ bằng 85% so với cùng kỳ, thu từ đất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, chính vì thế tuy có một số quận, huyện thu cao nhưng về tổng thu toàn Thành phố ở lĩnh vực này còn thấp, chưa được như mong muốn.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đặt ra các giải pháp để đạt được kế hoạch Thành phố giao về thu ngân sách là trên 238.000 tỷ đồng. Theo đó Cục Thuế sẽ tiếp tục cùng các quận, huyện, thị xã, sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế và thu ngân sách; tham mưu với Thành phố tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đôn đốc khoản thu nợ ngân sách theo quy định; đẩy nhanh các hồ sơ xóa nợ theo đúng quy định.

Cũng theo ông Mai Sơn, Cục Thuế đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có giải pháp giãn, hoãn thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/4/2021 quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Đến nay, Cục Thuế Hà Nội xác định có khoảng 11.300 tỷ đồng giãn, hoãn nợ của 6 tháng đầu năm liên quan đến thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất của hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng tiếp tục phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu đến Thành phố các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế trong thời điểm hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Rà soát quỹ đất để tăng nguồn thu

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt 7,5% thì nhiệm vụ quý III/2021 TP. Hà Nội phải tăng trên 8,5% và quý IV phải tăng trên 9,1%. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn rất phức tạp.

Một trong những giải pháp Hà Nội đặt ra là thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 theo hướng chủ động, tích cực, bảo đảm an sinh xã hội và cân đối ngân sách.

Long Biên là quận được giao thu ngân sách cao nhất trên địa bàn Hà Nội (12.300 tỷ đồng), theo Chủ tịch quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà, một trong những giải pháp quận đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu kép; trong đó, chú trọng công tác phát triển kinh tế, thực hiện mạnh mẽ các giải pháp chống thất thu ngân sách. Trong đó, đặc biệt quan tâm khoản thu liên quan đến đất đai.

Tại quận Bắc Từ Liêm, tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1.500 tỷ đồng, tương ứng 50% kế hoạch được giao. Trong 6 tháng cuối năm, quận sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nhiệm vụ thu, chi ngân sách; cụ thể về thu ngân sách ở lĩnh vực đất đai sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trình các chủ trương đầu tư về các dự án hạ tầng; phối hợp với các sở, ngành trình về giá đất đấu giá theo quy định mới bảo đảm trong quý III/2021 tiến hành đấu giá các dự án để bảo đảm được nguồn thu theo kế hoạch Thành phố giao.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là liên quan đến nguồn thu từ đất đai, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành triển khai sớm xây dựng đề án tăng thu ngân sách, phát huy nguồn lực về đất đai. Đặc biệt là rà soát các quỹ đất để sớm đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác nguồn thu, tăng thu cho ngân sách; rà soát, đôn đốc kế hoạch đấu giá của các quận huyện; rà soát thực hiện các dự án để thu tiền sử dụng đất. Chi ngân sách tập trung, chi đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung các dự án mới, rà soát dự án có khả năng giải ngân được.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, Hà Nội đã đặt ra các giải pháp để triển khai đồng bộ nhằm duy trì, phục hồi phát triển kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, Thành phố xác định tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư; đẩy nhanh giải ngân, nhất là vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả.

Riêng với biện pháp điều hành thu, chi ngân sách, Hà Nội đặt nhiệm vụ thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 theo hướng chủ động, tích cực, bảo đảm an sinh xã hội và cân đối ngân sách. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tài sản công của Thành phố. Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, quản lý tài chính doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về mua sắm tập trung, đấu thầu qua mạng đối với 100% các gói thầu mua sắm tập trung của Thành phố.

Theo kế hoạch đặt ra, Thành phố sẽ xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về điều chỉnh, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục cơ cấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên dành nguồn chi đầu tư phát triển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản nhà nước, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội bảo đảm nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng, bức xúc, các dự án trọng điểm, quan trọng của Thủ đô.

Gia Huy