(Chinhphu.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hà Nội đề nghị các Ban LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô khẩn trương triển khai, thực hiện thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” để hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa

Theo LĐLĐ Thành phố, việc triển khai "Xe buýt siêu thị 0 đồng" nhằm thực hiện Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hà Nội về việc “Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19”.

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô, LĐLĐ Thành phố tổ chức triển khai từ 1 đến 2 “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.

Căn cứ theo diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, trước mắt tổ chức triển khai thí điểm thực hiện trong 10 ngày (triển khai trước ngày 28/7/2021).

Đối tượng hỗ trợ là các đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch số 39/KH-LĐLĐ; người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Thiện Tâm