(Chinhphu.vn) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đồng ý thống nhất về chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân theo đề xuất của Sở GTVT trong thời gian thưc hiện Chỉ thị 17/CT-UBND.

Thành phố giao Sở GTVT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký danh sách phương tiện phục vụ vận chuyển chuyên gia, công nhân của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố, gửi Sở GTVT kiểm tra, cấp mã xác nhận cho phương tiện; các đơn vị tiếp nhận đăng ký.

Cụ thể, đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động nằm trên địa bàn quản lý (bao gồm cả trong các cụm công nghiệp): UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện;

Đối với nhà máy, cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện;

Đối với các công trình trọng điểm, dự án đầu tư cấp bách: Sở GTVTi, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện.

Thành phố yêu cầu Sở GTVT, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký phương tiện của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo được phép hoạt động theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố và tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Minh Anh