(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Ban Chỉ  đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) TP. Hà Nội, về  cơ bản những vướng mắc trong áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của nhiều dự án lớn đã được giải quyết.
Một đoạn Quốc lộ 3 mới thuộc gói thầu PK2. Ảnh: TTXVN
Cụ thể, dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên đã hoàn tất công tác GPMB; dự án tuyến đường nối từ Nội Bài đến cầu Nhật Tân đang tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại; Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cơ bản cũng đã xong phần GPMB; Dự án cầu Nhật Tân hiện cũng đã được nhiều hộ dân đồng thuận…

Đối với dự án xây dựng tuyến đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội-Thái Nguyên), Thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, Quỹ Phát triển đất Thành phố phải khẩn trương hoàn thiện, đẩy nhanh việc giải ngân kinh phí UBND Thành phố đã bố trí. Ban Quản lý Dự án 85, Ban Quản lý Dự án 2 khẩn trương đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn trả kinh phí UBND Thành phố đã tạm ứng để bảo đảm việc giải ngân cho các dự án đã được bố trí theo kế hoạch vốn...

Thành phố chấp thuận về nguyên tắc cho phép UBND các quận, huyện, thị xã được tiến hành giao đất tái định cư, xác định giá thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân khi giao đất tái định cư trên cơ sở quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời với việc hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư...

UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, chủ động đề xuất phương án sử dụng quỹ đất xen kẹt, quỹ đất phục vụ đấu giá đất để sử dụng làm quỹ đất tái định cư trong khi quỹ nhà, đất bố trí tái định cư trên địa bàn Thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ di chuyển các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện các dự án.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo các cơ chế, chính sách khung của Chính phủ và Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã phải tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người bị thu hồi đất, kịp thời trả lời, giải thích rõ các nội dung thuộc thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất UBND Thành phố để được giải quyết theo quy định.

Minh Anh